Prowadzimy prace usługowe w zakresie
infrastruktury wielkogabarytowej i przydomowej
 
- zieleń projekty i wykonanie
- roboty drogowe
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- obiekty sportowe
- roboty ziemne i niwelacyjne
- utrzymanie zimowe
- odśnieżanie
- zbiorniki wodne